De Parki Stimuleringsprijs komend jaar

Een prijs die een aanzet geeft voor een jonge arts, onderzoeker, tot oriëntatie en verdieping in het doen van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson. 
Leden van de wetenschappelijke commissie zetten de wegen naar het verkrijgen van de prijs uit en adviseren het bestuur van de stichting Parki in de keuze van toekenning. De wetenschappelijke commissie volgt ook het traject dat ingegaan wordt na het verkrijgen van de prijs.
Aan die prijs is een bedrag van 2500,00 euro verbonden en een beeldje als herinnering aan die prijs. Het beeldje is ontworpen en gemaakt door de initiatiefnemer van de stichting, Twan Hendriks.


Denkt u in aanmerking te komen voor die prijs, vul dan het aanmeldingsformulier in. De sluitingsdatum is 30 april 2024.Wetenschappelijk commissie

dr. Philip .H.C. Kremer, research director Neurology, Stichting Center for Human Drug Research, Leiden & neuroloog LUMC

Als neuroloog met een achtergrond in de farmacie en sterke affiniteit voor wetenschappelijk onderzoek, is het mijn ambitie om de ontwikkeling van nieuwe medicijnen tegen hersenaandoeningen te bevorderen door middel van klinisch onderzoek.


dr. Vincent J.J. Odekerken, opleider Neurologie, Amsterdam UMC – locatie AMC

Naast mijn taken als opleider van neurologen in het Amsterdam UMC heb ik bewegingsstoornissen als aandachtsgebied.  Daardoor behandel ik veel mensen die Parkinson en soortelijke ziektes hebben. Ik ben gepromoveerd op het onderzoeken van de effectiviteit van diepe hersenstimulatie (DBS) in verschillende hersenkernen, bij mensen met de ziekte van Parkinson. Ook organiseer ik met collega’s onderwijs over bewegingsstoornissen: aan studenten geneeskunde, neurologen in opleiding en aan neurologen die zich verder willen verdiepen in de bewegingsstoornissen.


Ben P.W. Jansen, neuroloog, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg

Na mijn studie geneeskunde in Leiden heb ik mijn opleiding tot neuroloog gevolgd in het St. Elisabeth en Maria Ziekenhuis in Tilburg. Enkele jaren heb ik als neuroloog in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem gewerkt.

In 2001 ben ik teruggekeerd naar het TweeSteden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk. Nu werk ik dus voor het ETZ.


Het beeldje is gedeeltelijk gedoneerd door;

THOMAS BAKKER FILMPRODUCTIES