Projecten

Via kunst en cultuur, in de breedste zin van het woord, zal stichting Parki zich inzetten om financiële middelen te genereren met als doel wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson te ondersteunen. Het is de bedoeling dat er ieder jaar een evenement plaats zal vinden. Dat kan zijn een speciaal concert, een kunstveiling, exposities maar ook andere culturele evenementen.

Hieronder vindt u  de projecten die momenteel lopen. 


Hieronder vindt u  de projecten die zijn geweest.