Stichting

De stichting is in het leven geroepen om via kunst en cultuur (in de breedste zin van het woord) geld op te halen om wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson te ondersteunen. Stichting Parki organiseert onder andere concerten, maar realiseert ook exposities en kunstveilingen. Ook biedt Stichting Parki workshops aan en houden we in 7 april 2022 een groot avond-event.

Het ParkinsonGrasveld

Het kunstproject “het ParkinsonGrasveld” is inmiddels in volle gang. Het ParkinsonGrasveld is een veld van keramische grasvormen die gemaakt wordt door de deelnemers van workshops die Stichting Parki aanbiedt. Het idee hierachter is dat ieder grassprietje door de wind in zijn eigen richting wordt geblazen. Iedere deelnemer maakt daarom een eigen grasfiguur. Deze grasfiguur symboliseert een Parkinsonpatiënt. Iedere grasfiguur is net wat anders. Samen vormen deze grasfiguren een uniek kunstobject. De inkomsten uit de workshops komen samen met de verkoop van het werk geheel ten goede aan de doelstelling van Stichting Parki.

Avond-event

Op dit moment is een tweede project in voorbereiding. Dit project is een avond-event dat Stichting Parki organiseert op donderdag 1 april 2021. Op deze avond komt neuropsycholoog professor Erik Scherder op zijn bekende manier een presentatie geven. U kunt hem kennen van De Wereld Draait Door, Omroep Max of van diverse boeken die hij over ons brein heeft geschreven.

Daarnaast is er op deze avond een expositie te bewonderen van de gecreëerde grasfiguren met uitvergrote pagina’s uit het te verschijnen boekwerk. Ook wordt er een demonstratie gegeven over hoe je een grasfiguur creëert. Ook zijn er enkele voorwerken en een verkoopexpositie van het laatste werk van oprichter Twan Hendriks te bewonderen. Ook hier komen de inkomsten vanuit de entreeprijzen en de eventuele verkoop van het geëxposeerde werk geheel ten goede aan de doelstelling van Stichting Parki: geld inzamelen voor onderzoek naar de ziekte van Parkinson.