Jaarverslag

De stichting is opgericht op 20-12-2019 en dus een halfjaar actief. Onderstaand is het financieel verslag over deze eerste halfjaar periode.
Vanaf januari 2021 wordt er een jaarlijks financieel verslag gepubliceerd